ลืมที่กินยาตามเวลา ควรทำอย่างไร

ปัญหาที่มักจะเจอในการทานยานั่นคือ การลืมกินยา ไม่ว่าจะเป็น ยาก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร ยาก่อนนอนหรือแม้กระทั่งยาที่ระบุตามจำนวนชั่วโมงก็ตาม หากเรามัวแต่นั่งเล่นคาสิโนออนไลน์จาก w88 thai จนเพลินจนลืมทานยาในมื้อนั้นๆ ควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร วันนี้เราจึงมีคำแนะนำดีๆที่เป็นวิธีปฎิบัติที่ถูกต้องทั่วไปของวิธีการรับประทานยาเหล่านี้

หากลืมทานยาก่อนอาหาร

ถ้าหากลืมกินยาก่อนอาหาร หรือเพิ่งจะนึกได้ว่าต้องกินยาก่อนที่จะทานอาหารไม่ถึงครึ่งชั่วโมง การทานยาก่อนอาหารในทันที จึงไม่ได้แตกต่างกับการกินยาหลังอาหาร ควรข้ามยามื้อที่ลืมไป โดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลิน กรณียาที่กินก่อนอาหารเพราะว่ายาจะถูกทำลายหรืออาหารบางทีอาจลดการดูดซึมของยา บางทีอาจรอให้กระเพาะอาหารว่างก่อนและหลังจากนั้นก็ค่อยกินยาก็ได้ ซึ่งก็คือราวๆ ๒ ชั่วโมง หลังรับประทานอาหาร แต่ว่ายาที่ต้องกินในมื้อถัดไปอยู่แล้ว ให้ทานยาก่อนอาหารมื้อต่อไปแทนได้เลย ไม่ต้องทานยาซ้ำ

หากลืมทานยาหลังอาหาร

ถ้าเกิดลืมกินยาหลังอาหาร สามารถกินยาได้ทันทีที่นึกได้และไม่เกิน ๑๕ นาที แต่ว่าถ้าหากจำได้หลังจากกินอาหารมากกว่า ๑๕ นาทีแล้ว ควรจะรอรับประทานหลังอาหารในมื้อต่อไปแทน หรือบางทีอาจทานอาหารมื้อย่อยแทนมื้อหลักก่อนรับประทานยาก็ได้ ในกรณีที่ยานั้นมีความสำคัญมาก

การลืมกินยาก่อนนอน

หากลืมกินยาก่อนนอน มักนึกได้เมื่อถึงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นแล้ว ไม่ควรกินยานั้นอีก ควรจะรอให้ถึงเวลาก่อนเข้านอนในคืนต่อไปค่อยรับประทานยานั้น

ยารับประทานเวลามีอาการ ควรกินเมื่อมีอาการจริงๆ

ยาในกลุ่มนี้ มักระบุในฉลากว่ากินทุก ๔ – ๖ ชั่วโมง ทุก ๘ ชั่วโมง หรือทุก ๑๒ ชั่วโมง เวลามีลักษณะอาการ เมื่อมีอาการสามารถกินยาได้เลย ไม่ต้องนึกถึงมื้ออาหาร เนื่องจากว่าไม่ว่าจะทานอาหารหรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หลังกินยาแล้วหากยังมีอาการอยู่สามารถทานยาซ้ำได้ ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ ไม่สมควรกินบ่อยครั้งกว่าที่กำหนดไว้บนฉลาก เมื่อหายแล้วสามารถหยุดยาได้เลย